ทำงานอย่างไร?

เพิ่มสินค้าเพื่อขนส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถของคุณ

เพิ่มลูกค้ารายใหม่

เชื่อมโยงกับลูกค้ารายใหม่และต่อยอดธุรกิจของคุณด้วยแพลตฟอร์มของเรา

ติดตามสถานะรถและคนขับรถได้ทุกวัน

ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวและได้รับความโปร่งใสตรวจสอบได้ของฟลีทรถ

เข้าถึงรายงานประสิทธิภาพการทำงานของคนขับรถ

วัดและตรวจสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของบริษัทขนส่งและประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละวัน

ขับรถกับอี่ซี่ฮอล

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ต่อยอดธุรกิจของคุณ

เพิ่มลูกค้ารายใหม่และธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มขนส่งสินค้าดิจิทัลของเรา

เพิ่มรายได้และผลกำไร

ได้รับข้อเสนองานมากมายที่มีในแต่ละซึ่งทำให้คุณสามารถเพิ่มรายได้และผลกำไรของคุณได้

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ใช้เทคโนโลยีของเราขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้กับขั้นตอนการขนส่งของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ใช้เทคโนโลยีของเราขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้กับขั้นตอนการขนส่งของคุณ

สิ่งที่บริษัทขนส่งพูดถึงเรา

มาเริ่มกันเลยดีกว่า

1. ลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ของอีซี่ฮอล

2. ทีมงานอีซี่ฮอลจะติดต่อคุณภายใน 24 ชม. เพื่อลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

3. อีซี่ฮอลจะเริ่มส่งงานขนส่งให้แก่คุณ

4. จัดส่งสินค้าและได้รับเงินเร็ว

รับสินค้าเพิ่มเติมกับอีซี่ฮอล